Procesalgebra

Hier vindt u informatie betreffende het vak Procesalgebra (2M920). Andere pagina's met informatie over dit vak zijn:
Belangrijk:
U mag tijdens het tentamen gebruik maken van het dictaat `Algebra of Communicating Processes', Baeten, Basten en Reniers, en het boek `Process Algebra', Baeten en Weijland. Aantekeningen en uitwerkingen mogen echter NIET gebruikt worden tijdens het tentamen.

Beoordeling huiswerk

Hier vindt u de studentnummers van de studenten die een voldoende hebben op de huiswerkopgaven.
Deze studenten hoeven een  (bepaald, niet naar de keuze) opgave van de tentamen niet maken.
Over vragen over deze lijst moet u contact opnemen met uw instructiedocent.
466028
471127
473540
473784
474669
489160
489321
489872
489923
490229
490514
490790
490828
490951
491184
491231
491386
491466
491610
491874
492121
493739
493901
494603
494620
495581
495595
496644
497529
498750
498810
499887
501505
502063
503329

Inhoud


Behandelde stof en huiswerkopgaven

De huiswerkopgaven zijn niet verplicht, maar slechts bedoeld om u aan te zetten met de stof bezig te zijn. Ingeleverde opgaven worden beoordeeld met een o (onvoldoende) of een v (voldoende). Indien u gemiddeld een voldoende heeft, krijgt u een van de tentamenopgaven gratis.

De uitwerking dient u uiterlijk op woensdag in te leveren bij uw practicumdocenten. Indien u de opgave samen met een collega hebt gemaakt, lever dan een (1) uitwerking in met beide namen erop. Uitwerkingen met meer dan twee auteursnamen worden niet geaccepteerd.

          Huiswerk: 2.2: 2, 5, 9;   2.3:  4.
          Huiswerk:  2.3.6,  2.4.1,  3.1.3.   In opgave 2.4.1 is de reductieregel te lezen als:
m(a(s(s(0)),s(0)),s(s(0))) ->> s(s(s(s(s(s(0)))))).
          Huiswerk:  3.2:  3, 5;  4.2.3(d,e).  In opgave 4.2.3(d) in plaats van "x <= z implies x+z <= y+z" moet "x <= y implies x+z <= y+z".
          Huiswerk:  4.5.2(b);   5.2.2;   5.4:  1, 2.  Bonusopgave:   4.5.3
          Huiswerk:  5.4.7;   5.4.9;   6.2.1.
          Huiswerk:  6.3.8;   6.5.2;   7.1.1.
          Huiswerk:  7.5.3;   7.6.1;   7.6.2;   7.6.9(b, d, e).
          Huiswerk:  8.2.1(c,d,e);   8.3.1(c,d);   8.4.2.
          Huiswerk:  opgaven 1 en 2 van het tentamen van jaar 2002 .

Oude tentamens

Hier vindt u proces algebra tentamens van 1998, 1999, 2000 en 2002.
  1. Juli 1998: PostScript file en PDF file .
  2. Augustus 1998: PostScript file en PDF file .
  3. Juli 1999: PostScript file en PDF file .
  4. Augustus 1999: PostScript file en PDF file .
  5. Juni 2000: PDF file.
  6. Juni 2002: PDF file.  
  7. November 2002: PostScript file , uitwerkingen: PostScript file , en PDF file .

Contact

Indien u vragen over het vak Proces Algebra heeft, neem dan contact op met de collegedocent of met een van de practicumdocenten.

Vragen m.b.t. de lijst met studentnummers moet u richten tot uw instructiedocent.

Vragen en opmerkingen m.b.t. deze webpagina kunt u naar mij mailen: Natalia Sidorova, email: n.sidorova@tue.nl