Procesalgebra

Hier vindt u informatie betreffende het vak Procesalgebra (2M920). Andere pagina met informatie over dit vak is:


Belangrijk:

U mag tijdens het tentamen gebruik maken van het dictaat `Algebra of Communicating Processes', Baeten, Basten en Reniers, en het boek `Process Algebra', Baeten en Weijland. Aantekeningen en uitwerkingen mogen echter NIET gebruikt worden tijdens het tentamen.


Beoordeling huiswerk

Hier vindt u de studentnummers van de studenten die een voldoende hebben op de huiswerkopgaven.
Deze studenten hoeven een  (bepaald, niet naar de keuze) opgave van de tentamen niet maken.
Over vragen over deze lijst moet u contact opnemen met uw instructiedocent.

500557

518276

519199

489895

512915

510277

525541

516974

508733

518675

514419

495667

521802

506398

508334

433350

427074

510306

514503

516935

510445

496427

480897

515015

461462

494012

508476

492966

473383

515026

518207

518210

490319

494735

496505

497568

475331

518434

514241

512982

418396

473407

496145

497517

477835

512692

480957

491209

489334

517360

511903

459098

492822

520563

476274

471621

516188

520639

497332

520616

494117

436710

490828

425002

512298

 


Inhoud


Behandelde stof en huiswerkopgaven

De huiswerkopgaven zijn niet verplicht, maar slechts bedoeld om u aan te zetten met de stof bezig te zijn. Ingeleverde opgaven worden beoordeeld met een o (onvoldoende) of een v (voldoende). Indien u gemiddeld een voldoende heeft, krijgt u een van de tentamenopgaven gratis.

De uitwerking dient u uiterlijk op maandag in te leveren bij uw practicumdocenten. Indien u de opgave samen met een collega hebt gemaakt, lever dan een (1) uitwerking in met beide namen erop. Uitwerkingen met meer dan twee auteursnamen worden niet geaccepteerd.

Opgaven:  2.2: 1, 3, 4, 6, 7, 8;

          Huiswerk: 2.2: 2, 5, 9.

Opgaven:  2.3: 1,2,4,5; 2.4: 3,4,5; 3.1: 1,2;

          Huiswerk: 2.3.7, 2.4.1, 3.1.3.

Opgaven:  3.1: 1,2,4,5; 4.2: 1,3; 4.3: 1,2,6; 4.4: 1, 2 a,b,c;

          Huiswerk: 4.2.2, 4.3.2, 4.4.2 d, e

Opgaven:  4.5: 1,5; 4.6: 1, 4 a; 5.2: 1,3; 5.3: 1,2,3

          Huiswerk: 4.6.4 b, 5.2.2 , 5.4.1


LET OP: de instructie van week 4 zal voor de groep van M 1.60 (instructeur Ana Sokolova)
op woensdag 21 Januari, het 3e en 4e uur, in HG 6.09 plaats vinden.

Opgaven:  5.4: 2, 4, 5, 6, 8; 5.5: 1, 2; 5.6: 1, 2 ; 6.2: 1, 2, 3

          Huiswerk: 5.4.7, 5.4.9 en de volgende oefening (*):

(*) Give a recursive specification describing a buffer with capacity 3.

Opgaven:  6.2: 1,2,5,3,7; 6.3.1; 6.5: 1,2,3,5,7

          Huiswerk: 6.2.8, 6.4.2, 6.5.6

Opgaven:  6.6.1; 7.2: 1,2,8,9; 7.3: 1,3; 7.4: 2,4,6,7

          Huiswerk: 7.3.4, 7.4.3, 7.4.5

Opgaven:  7.4: 4, 6, 7; 7.5: 2,6; 7.6.1; 8.2: 1, 2; 8.3: 2,3,1; 8.4.1; 8.5.1; 8.6: 1,2,4

          Huiswerk: Opgaven 1, 2 en 5 van deze tentamen

Opgaven:  de restanten van week 8, en de opgaven van deze tentamens: 28-11-2002 en 24-01-2003.

          Huiswerk: geen. laatste week.

 


Oude tentamens

Hier vindt u proces algebra tentamens van 1998, 1999, 2000 en 2002.

1.      Juli 1998: PostScript file en PDF file .

2.      Augustus 1998: PostScript file en PDF file .

3.      Juli 1999: PostScript file en PDF file .

4.      Augustus 1999: PostScript file en PDF file .

5.      Juni 2000: PDF file.

6.      Juni 2002: PDF file.  

7.      November 2002: PostScript file , uitwerkingen: PostScript file , en PDF file .

8.      Januari 2003: PostScript file


Contact

Indien u vragen over het vak Proces Algebra heeft, neem dan contact op met de collegedocent of met een van de practicumdocenten.

Vragen m.b.t. de lijst met studentnummers moet u richten tot uw instructiedocent.

Vragen en opmerkingen m.b.t. deze webpagina kunt u naar mij mailen: Ana Sokolova, email: a.sokolova@tue.nl